<
× С У Б Contact

Полезни връзки


Ученически униформи

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Съобщение

На вниманието на ученици и родители


I. Учениците от IX и XII клас започват в присъствена форма от 04.03.2021 г. по утвърдена учебна програма за втори учебен срок и по график:

I смяна IX клас – присъствена форма

II смяна XII клас – присъствена форма


II. Учебни занятия в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ от 04.03.2021 г.:

I смяна VIII г, е, ж, з, XI клас

II смяна VIII а, б, в, д, X клас

Приравнителни изпити

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на срочна/годишна оценка на ученици в дневна форма на обучение - редовна сесия, март 2021г.

Конспектите с изпитните теми по отделните предмети се намират в секция документи/конспекти за изпити на сайта на гимназията

изтегли график

Съобщение

На вниманието учениците от XII клас учебна 2020/2021 г. и на допуснатите до ДЗИ и ДКИ от минали години.

Съгласно Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г., във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2020 – 2021 година, са определени:


1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

 • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08.00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08.00 ч
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

 • 2. Срок за подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. до 14:30 часа в канцеларията на гимназията.


  3. Датите за ДКИ през месец юни са:

 • Теория на професията и специалността – 04 юни 2021г., начало 08,00 ч.
 • Практика на професията и специалността - по график.
 • Награди от литературен конкурс

  През м. януари, 2021 г. трима ученици от XI клас взеха участие в Регионален конкурс за написване на есе „Библиотеката в училището, библиотека на бъдещето“. Той бе организиран от РУО-Варна.

  В категория „Гимназиален етап на обучение“ на нашите възпитаници бяха присъдени:

 • Първо място на Йоана Иванова от XI б клас
 • Трето място на Катрин Кръстева от XI б клас
 • Поощрителна награда за Диляна Ковачева от XI д
 • Учениците ни, освен грамоти, получиха и предметни награди.

  Класиралата се на първо място Йоана Иванова предложи своето оригинално виждане как да изглежда съвременната училищна библиотека – две в едно – дигитална и обикновена. Училищната библиотека, твърди Йоана, трябва да се превърне в любимо място за нови запознанства, място за обсъждане на любима книга или за подготовка на домашни.

  Родителски срещи

  Уважаеми родители,


  Родителската среща за учениците от VIII до XII клас вкл. ще се проведе в платформата G Suite for Education. За включване във виртуалната класна стая на всяка паралелка се изисква единствено да се логнете в платформата чрез изписване на акаунт. Необходимо е да разполагате със слушалки, микрофонът и камерата са опции. Линковете ще бъдат публикувани във виртуалната класна стая на всяка паралелка от класен ръководител и също получени на служебната поща на учениците.


  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ


  Начален час: 18.00 ч.
  VIII клас 09.03.2021 г. /вторник/
  IX клас 01.03.2021 г. /понеделник/
  X клас 10.03.2021 г. /сряда/
  XI клас 11.03.2021 г. /четвъртък/
  XII клас 02.03.2021 г. /вторник/

  Указания за родителите:

  1. Влизате в браузъра Google Chrome от компютър.

  2. Горе вдясно влизате в Gmail профила със служебния акаунт на Вашето дете.

  3. В пощата трябва да сте получили покана за присъединяване към видео среща.

  4. В оказаното време кликнете на връзката.

  5. Препоръчително е да изберете опция само с включен микрофон, без камера.

  Съобщение

  Уважаеми родители и ученици,


  Със заповед № РД 01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването се удължава срокът на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Съгласно заповедта се допуска изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап. Ситуацията в гимназията е специфична във връзка с изпълнявани дейности по ОП „Региони в растеж“.

  I. Присъственото обучение за учениците от VIII и XII клас се възстановява, считано от 04.02.2021 г., по утвърдено седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година /публикувано на сайта на гимназията/.:


  • от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено се обучават учениците от VIII и XII клас.

  • от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от X и XI кл

  • от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от IX и XII клас


  II. Учебните занятия се провеждат в двусменен режим и по утвърден график.


  I смяна - VIII г, е, ж, з, IX, XI клас

  II смяна - VIII а, б, в, д, X клас

  XII клас – съгласно индивидуален график


  Учебните часове по учебна и производствена практика се провеждат в учебни работилници и при възможност в реална работна среда.


  III. Дневен режим при присъствено обучение и ОРЕС:


  час I смяна II смяна
  1 час 07:30 ч. – 08:10 ч. 13:30 ч. – 14:10 ч.
  2 час 08:20 ч. – 09:00 ч. 14:20 ч. – 15:00 ч.
  3 час 09:20 ч. – 10:00 ч. 15:20 ч. – 16:00 ч.
  4 час 10:10 ч. – 10:50 ч. 16:10 ч. – 16:50 ч.
  5 час 11:00 ч. – 11:40 ч. 17:00 ч. – 17:40 ч.
  6 час 11:50 ч. – 12:30 ч. 17:50 ч. – 18:30 ч.
  7 час 12:40 ч. – 13:20 ч. 18:40 ч. – 19:20 ч.

  IV. График за присъствено обучение в сградата на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г.:

  изтегли график

  V. За периода от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. вкл. обучението на учениците от IX, X и XI клас се осъществява в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии съгласно досега действащите разпоредби за обучение от разстояние в електронна среда.

  При необходимост на учениците се предоставя обща подкрепа, в електронна среда, за преодоляване на образователните дефицити.


  VI. При провеждане на присъствено обучение:


  • Стриктно се спазват „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“, разработени от МОН и „Правила за работа на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна в условията на COVID-19“ /публикувани на сайта на гимназията/.

  • Носенето на предпазна маска е задължително за всички присъстващи на територията на гимназията /и по време на учебните часове/. Не се допуска ползването на шалове, кърпи, шлемове и други предпазни средства.

  • Всички ученици, учители и служители преминават ежедневен филтър, осъществяван от медицинско лице.

  Обстоятелствата налагат да бъдем търпеливи, спокойни и толерантни. За осигуряване на здравословен психоклимат при реализиране на обучителния процес и постигане на успеваемост от страна на учениците, очакваме взаимна подкрепа и отговорно поведение на всички страни.


  Към 02.02.2021 г. няма постъпила информация за учители, служители и ученици, които са с положителен тест за COVID-19 или карантинирани.

  Награда от ораторски форум

  На 22.12.2020 година се проведе Младежки ораторски форум „Свети Климент Охридски“ / втори градски финален кръг/ в ДПЦ „Св. Архангел Михаил“- град Варна. Във форума участваха и наши ученици от десети клас: Калоян Георгиев / Хв /, Стойка Боева / Хе/ и Бирсен Хюсеин / Хд/.

  Регламентът на форума включваше участие с две публични речи. Първата беше на тема: „150 години Българска екзархия“, а втората реч - на свободна тема.

  Нашите ученици се предствиха достойно - Калоян Георгиев спечели трето място, а Бирсен Хюсеин получи поощрителна награда. На учениците бяха раздадени грамоти и награди от ДПЦ „Св. Архангел Михаил“- град Варна.

  Коледен концерт

  Ученици от гимназията подготвиха и записаха на видео коледен концерт, за да покажат, че и в трудни времена празниците носят надежда.

  Награда от фотоконкурс

  За седма поредна година Сдружение „УСМИВКА“, с подкрепата на Община Бургас, организира Национален конкурс на тема „Най-усмихнат клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“.

  Конкурсът се проведе в шест категории, като участваха повече от 960 снимки и над 600 класа от цяла България. Класирани на първо място в пета категория „Най- усмихнати гимназисти“ 8-ми – 11-ти клас са 11б клас с ръководител Златин Вълчев. Поздравления!

  Психологическа подкрепа

  На територията на област Варна са създадени и функционират "Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти, и непедагогическия персонал в ситуация на криза, свързана с COVID-19".

  Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 8.30-11.30 часа и 12.30-16.30 часа.

  Престижна награда

  На 05.11.2020г. в Градска художествена галерия – гр. Варна бяха връчени XIII-ти Годишни награди Ротари клуб "Варна-Евксиноград" на изявени средношколци със значими постижения на национални и международни състезания, конкурси и олимпиади през учебната 2019/2020 година в четири категории: обществени и хуманитарни науки, природо-математически и естествени науки, техника и изкуство.

  Наградата "Ротари-Евксиноград" – диплом, парична награда, значка и медальон в област "Изкуство“ получи Галина Янева, ученичка от 9 клас в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“.

  Ръководството и педагогическият екип на гимназията пожелават на Галина още много успехи, бъдещи творчески изяви и нови победи в професионалния път.

  Отново на училище

  На 15 септември 2020 в двора на училището се състоя тържественото откриване на новата учебна година. Въпреки неудобството от носенето на маски учениците от 8-те класове посрещнаха с вълнение първата си среща с новото училище и новите учители.

  разгледай фото галерия

  На всички ученици и учители пожелаваме успешна и плодотворна учебна година

  Социална помощ за ученици

  Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020/2021 година


  Семействата, чиито деца ще са в осми клас за учебната 2020/2021 година, могат да кандидатстват за еднократна помощ в размер на 250 лв.

  Документите се подават в дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

  Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв.

  Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, с един жив родител и за деца, настанени в семейства на близки, роднини или в приемни семейства

  Със средствата може да се покрият част от разходите за началото на учебната година – за учебници и пособия, за дрехи и др.

  Помощта ще се изплаща на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ и в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

  Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

  На 25 юни 2020 в двора на училището се състоя официалното празненство по изпращането абитуриентите от випуск 2019-2020 на Гимназията по туризъм.

  На добър час по пътя на живота, скъпи абитуриенти!

  24 май - Ден на българската просвета


  Поздравление по случай празника

  Поздравление от г-жа Гергана Япаджиева - Директор на гимназията


  Ученици и учители от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, с които отбелязваме Деня на българската просвета, култура и славянска писменост.


  Празничен онлайн концерт
  Училищен литературен журнал


  Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

  Заради епидемията изпращането на абитуриентите тази година стана виртуално. Учениците от завършващите класове събраха снимки в чудесен фото и видео албум, който ще им напомня за прекрасните моменти от времето прекарано в гимназията.

  НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ!

  11 май - празник на Светите братя

  За празника на Св.Св. Кирил и Методий учители и ученици от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, като училищен вестник, видео презентации, видео клипове с литературни изпълнения.


  Училищен вестник

  Кетъринг