× С У Б Contact

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Държавни изпити

График за провеждане на Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация – септември 2020 г.


Дати за провеждане на изпита:

Теория на професията/специалността – 10.09.2020 г.

Практика на професията/специалността – по допълнително публикуван график

Срок за подаване на заявления за ученици, на които Държавният изпит за придобиване степен на професионална квалификация не е втори Държавен зрелостен изпит – 01.09.2020 г., в канцеларията на гимназията.

Изпитите започват в 08:00 часа. Учениците се явяват в сградата на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна в 07:30 часа.

За справки и въпроси на тел. 0888 216655 - г-жа Янева ЗДУПД

Поправителни изпити

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от дневна форма на обучение, поправителна сесия - август 2020г.

изтегли график

Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

На 25 юни 2020 в двора на училището се състоя официалното празненство по изпращането абитуриентите от випуск 2019-2020 на Гимназията по туризъм.

На добър час по пътя на живота, скъпи абитуриенти!

24 май - Ден на българската просвета


Поздравление по случай празника

Поздравление от г-жа Гергана Япаджиева - Директор на гимназията






Ученици и учители от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, с които отбелязваме Деня на българската просвета, култура и славянска писменост.


Празничен онлайн концерт




Училищен литературен журнал



Литературни изпълнения и художествени творби на ученици




Виртуална училищна библиотека




Почеркът на гимназията




Спортни успехи

Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

Заради епидемията изпращането на абитуриентите тази година стана виртуално. Учениците от завършващите класове събраха снимки в чудесен фото и видео албум, който ще им напомня за прекрасните моменти от времето прекарано в гимназията.

НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ!

11 май - празник на Светите братя

За празника на Св.Св. Кирил и Методий учители и ученици от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, като училищен вестник, видео презентации, видео клипове с литературни изпълнения.


Училищен вестник


Литературни изпълнения на ученици




Видео презентации



Презентации за Гергьовден

Ученици и учители от гимназията подготвиха презентации по случай народния празник Гергьовден

Великденски концерт

Ученици от гимназията подготвиха и осъществиха празничен Великденски онлайн концерт

Проект по програма "Еразъм+"

На 4 март 2020г. в сградата на училището се състоя заключителният етап от работата по проект "Професионалисти чрез мобилност". Проектът бе за периода 2019-2020г., осъществява се с финансиране по ОП"Еразъм+" на ЕС и е насочен към професионалното обучение чрез практика.

Учениците, които бяха на производствена практика на Тенерифе, Канарските острови си припомниха хубави моменти от своято пребиваване, споделиха впечатления и изтъкнаха ползата от работата на нашето училище по този проект. Всички участници в проекта получиха различни сертификати.

Кетъринг