× С У Б Contact

Полезни връзки


Ученически униформи

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,


Съгласно заповед № РД 01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването за периода от 29.10.2020г. до 11.11.2020 г. се:

 • преустановяват присъствените учебни занятия за ученици от гимназиален етап на образование /VIII – XII клас/;
 • учебните часове продължават в електронна среда от разстояние;
 • учебната практика ще се провежда в електронна среда от разстояние;
 • дейности по интереси за посочения период се провеждат онлайн.

 • Във връзка с „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“ Ви информирам, че в гимназията към този момент има регистриран 1 /един/ ученик с положителна проба, който не е контактен с други ученици, учители или служебни лица в училище. Броят на отсъстващи ученици по паралелки е в нормални граници.


  Пожелавам Ви здраве!

  Гергана Япаджиева

  Директор

  Ваканция

  Есенна ваканция - от 30.10.2020 г. /петък/ до 01.11.2020 г. /неделя/

  02.11.2020 г. /понеделник/ - неучебен и неприсъствен ден

  03.11.2020 г. /вторник/ - учебен ден, по график

  Отново на училище

  На 15 септември 2020 в двора на училището се състоя тържественото откриване на новата учебна година. Въпреки неудобството от носенето на маски учениците от 8-те класове посрещнаха с вълнение първата си среща с новото училище и новите учители.

  разгледай фото галерия

  На всички ученици и учители пожелаваме успешна и плодотворна учебна година

  Обръщение

  Обръщение на ръководството на ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" Варна към родители и ученици по повод началото на учебната година

  виж обръщение

  Социална помощ за ученици

  Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020/2021 година


  Семействата, чиито деца ще са в осми клас за учебната 2020/2021 година, могат да кандидатстват за еднократна помощ в размер на 250 лв.

  Документите се подават в дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

  Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв.

  Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, с един жив родител и за деца, настанени в семейства на близки, роднини или в приемни семейства

  Със средствата може да се покрият част от разходите за началото на учебната година – за учебници и пособия, за дрехи и др.

  Помощта ще се изплаща на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ и в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

  Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

  На 25 юни 2020 в двора на училището се състоя официалното празненство по изпращането абитуриентите от випуск 2019-2020 на Гимназията по туризъм.

  На добър час по пътя на живота, скъпи абитуриенти!

  24 май - Ден на българската просвета


  Поздравление по случай празника

  Поздравление от г-жа Гергана Япаджиева - Директор на гимназията


  Ученици и учители от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, с които отбелязваме Деня на българската просвета, култура и славянска писменост.


  Празничен онлайн концерт
  Училищен литературен журнал


  Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

  Заради епидемията изпращането на абитуриентите тази година стана виртуално. Учениците от завършващите класове събраха снимки в чудесен фото и видео албум, който ще им напомня за прекрасните моменти от времето прекарано в гимназията.

  НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ!

  11 май - празник на Светите братя

  За празника на Св.Св. Кирил и Методий учители и ученици от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, като училищен вестник, видео презентации, видео клипове с литературни изпълнения.


  Училищен вестник

  Кетъринг