<
× С У Б Contact

Полезни връзки


Ученически униформи

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Спортни успехи

На 13.06.2021 г. /неделя/ се проведе Общински ученически турнир по плуване в Плувен комплекс „Приморски“, басейн „Юлиян Русев“ – гр. Варна. Участие взеха ученици от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна в категория юноши и девойки 9 – 11 клас. На първо място се класира Габриела Панайотова XI ж клас в категории 50 м бруст и 50 м гръб, трето място 50 м бруст и 50 м кроул зае Симона Костадинова IXв, а Стоян Димитров IXе се класира на трето място 50 м бруст. Отборно учениците Габриела Панайотова, Симона Костадинова, Кристиана Атанасова и Стоян Димитров се класираха на трето място, в категория юноши и девойки 9 – 11 клас.

Поздравления на учениците и техния ръководител г-жа Николета Илиева!.

разгледай фото галерия

Награди от литературни конкурси

Вероника Поповаот Х б клас получи сертификат за достойно представяне в конкурса за есе "Что я знаю о России"-"Как прекрасен этот мир", организиран от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски

Поздравления на ученичката и нейния ръководител г-жа Марияна Петрова!


Аврам Доков от VIII г клас се класира на трето място в конкурса "Народните будители и аз" организиран от Ротари клуб - гр. Пловдив. Неговото стихотворение бе отличено чрез журиране сред 120 творби.

Поздравления на ученика и неговия ръководител г-жа Теодора Тодорова.


На 2 юни 2021 г. в гр. Варна се състоя конкурс „Герои сега“, който е част от литературния фестивал "Варна Лит"2021, организран от сдружение "МЛФ ВарнаЛит" с подкрепата на фонд „Култура” на Община Варна, частни дарения, неправителствени организации, бизнес и др. Тази година акцентът беше върху детско-юношеската публика и детското четене. В конкурса се включиха над 130 участници от варненски училища.

Журито с председател писателят Захари Карабашлиев връчи 10 награди и 3 поощрения.

Първа сред наградените е Василена Николова - ученичка от 9б клас на ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Варна.В периода 23 - 24 април 2021 г., в гр. Благоевград се проведе ХХІІ Национален ученически празник „За хляба наш...”, посветен на Деня на Земята – 22 април. Целите на конкурса са свързани със запознаване с традициите, свързани с хляба, обогатяване на знанията за производство на хляб и създаване на навици за здравословно хранене.

Нашите ученици, под ръководството на г-жа Галина Янева, участваха в раздела за написване на есе на тема: „Хлябът в българското литературно творчество“ и спечелиха призови места.

Първо място за Никола Вълков – ХІ г клас;

Трето място за Иван Иванов - ХІ ж клас;

Поощрителна награда за Иво Неделчев - ХІ г клас.

Съобщение

Във връзка с провеждане на НВО в X клас:

 • 16 и 18 юни 2021 г. – съгласно заповед № РД 09-2118/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, са неучебни дни за всички ученици;
 • В дните на НВО в X клас по чужд език и ИТ за измерване на дигитални компетентности учебните занятия се провеждат за всички ученици, включително и за тези от тях, които са на изпит в определените дни.
 • Съобщение

  Уважаеми родители и ученици от X клас учебна 2020/2021 година,


  1. Съгласно заповед № РД-09-2121/28.08.2021 г. на министъра на образованието и науката датите за провеждане на изпитите на НВО са както следва:


 • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08:00 часа;
 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 08:00 часа;
 • Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2021 г., начало 08:00 часа;
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график на РУО-Варна14 юни 2021 г., от 07:30 часа.

 • 2. Продължителността на НВО е, както следва:

  Учебни предмети Времетраене в минути Допълнително време за учениците със СОП
  БЕЛ 90 мин. + до 30 минути
  Математика 90 мин. + до 30 минути
  Чужд език – ниво А1 60 мин. + до 30 минути
  Чужд език – ниво В1 130 мин. + до 30 минути

  3. Учениците се явяват в определените училища, както следва

 • по БЕЛ, Математика, Чужд език /писмен/ в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ в 7:00 часа
 • по Информационни технологии в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна в 6:45 часа

 • 4. За компонента „Говорене“ по чужд език в сградата на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна по график:

  Предмет Дата Час
  Английски език, ниво В1 21.06.2021 г. 08:00
  Руски език, ниво В1, А1 21.06.2021 г. 08:00
  Френски език, ниво В1 21.06.2021 г.. 09:00
  Английски език, ниво В1, А1 22.06.2021 г. 08:00
  Английски език, ниво А1 23.06.2021 г. 08:00

  Датата и часът за компонента „Говорене“ са отбелязани на инструктажа на ученика за НВО в края на X клас за компонента „Говорене“ по чужд език.

  Забележка: ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ се намира в жк. Вл. Варненчик, ул. Д. Дончев №10. Учениците могат да ползват автобуси с номера 14, 148, 20, 209, 22 и тролейбус 82.

  Награди за наши учители

  Ръководството на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна с гордост поздравява Веска Петрова, старши учител практическо обучение, за удостояването ѝ с почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерство на образованието и науката и с наградата на председателя на Синдиката на българските учители и Анелия Славейкова, старши учител практическо обучение, за полученото почетно отличие „Неофит Рилски“ на Министерство на образованието и науката.

  Колегите имат високи постижения в областта на професионалното образование. Те са учители, които вдъхновяват и възпитават с търпение и любов своите ученици.

  Честито!

  Гергана Япаджиева

  Директор

  Съобщение

  Уважаеми родители и ученици,


  Съгласно заповед РД-01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, заповед РД-09-605/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката отнасяща се само за ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна, заповед РД 08-1305/27.05.2021 г. на директора на ПГТ и във връзка с организация и провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, Национално външно оценяване за X клас, Ви информираме за:


  I. Oрганизация на учебен процес:


 • От 31.05.2021 г. до 30.06.2021 г. – присъствено се обучават всички ученици по утвърдени график и седмично разписание;
 • От 31.05.2021 г. до 30.06.2021 г. – ОРЕС е за всички класове, които не са включени в графика.

 • II. Учебните занятия се провеждат в двусменен режим и по утвърден график.

  I смяна - VIII г, е, ж, з

  IX а, б, в, г, д, е, ж, з

  XI а, б, в, г, д, е, ж

  II смяна - VIII а, б, в, д,

  X а, б, в, г, д, е, ж


  Учебните часове по учебна и производствена практика за X, XI класове се провеждат съобразно възможностите на училището:

 • в учебни работилници;
 • при възможност в реална работна среда / съгласно сключени договори с работодатели от туристическия бизнес/;
 • ОРЕС

 • III. Дневен режим при присъствено обучение и ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/:


  час I смяна II смяна
  1 час 07:30 ч. – 08:10 ч. 13:30 ч. – 14:10 ч.
  2 час 08:20 ч. – 09:00 ч. 14:20 ч. – 15:00 ч.
  3 час 09:20 ч. – 10:00 ч. 15:20 ч. – 16:00 ч.
  4 час 10:10 ч. – 10:50 ч. 16:10 ч. – 16:50 ч.
  5 час 11:00 ч. – 11:40 ч. 17:00 ч. – 17:40 ч.
  6 час 11:50 ч. – 12:30 ч. 17:50 ч. – 18:30 ч.
  7 час 12:40 ч. – 13:20 ч. 18:40 ч. – 19:20 ч.

  IV. График за присъствено обучение в сградата на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна от 31.05.2021 г. до 30.06.2021 г:

  изтегли график

  V. За определените дати обучението на учениците, които не са включени в графика за присъствено обучение, се осъществява в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии съгласно досега действащите разпоредби за обучение от разстояние в електронна среда.

  При необходимост на учениците се предоставя обща подкрепа, в електронна среда, за преодоляване на образователните дефицити.


  VI. При провеждане на присъствено обучение:

 • Стриктно се спазват „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“, разработени от МОН и „Правила за работа на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна в условията на COVID-19“ /публикувани на сайта на гимназията/.
 • Носенето на предпазна маска е задължително за всички присъстващи на територията на гимназията /и по време на учебните часове/. Не се допуска ползването на шалове, кърпи, шлемове и други предпазни средства.
 • Всички ученици, учители и служители преминават ежедневен филтър, осъществяван от медицинско лице.

 • VII. Към 27.05.2021 г., ситуацията в училище е следната:

 • диагностицирани с COVID-19 учители и служители - 0;
 • карантинирани ученици – 0;
 • диагностицирани с COVID-19 ученици – 0.
 • VIII. Координати на учители и служители се намират на електронната страница на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна, в секция „Контакт“.

  За допълнителни въпроси може да се обръщате на официалната електронна поща: pgt_varna@abv.bg и pgtvarna@pgtvarna.com


  Гергана Япаджиева

  Директор

  24 май - Ден на българската просвета


  Поздравление по случай празника

  Поздравление от г-жа Гергана Япаджиева - Директор на гимназията


  Ученици и учители от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, с които отбелязваме Деня на българската просвета, култура и славянска писменост.


  Приветствие от учениците
  Гимназията празнува  Видео презентации

  Kak е създаден химнът на 24 май

  Празнично приветствие

  Успех в национално състезание

  На 14 май 2021 година в Интер експо център – гр.София се проведоха Национални състезания по професии, организирани от МОН.

  Учениците от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна се състезаваха в категориите за „Най-добър млад готвач” – Емре Ахмед; „Най-добър млад сервитьор – Соня Маноловска XII д; “Май-добър млад хлебар-сладкар“ – Димитър Пасков XII ж; „Най-добър млад барман“ – Теодор Георгиев XII е; „Най-добър млад хотелиер“ – Йоана Иванова XI б и за „Най-добър млад аниматор“ – Весела Бонева XII в, Ралица Кримска XII в, Ренета Букорова XII в , Стелияна Иванова XII в с ръководители Станислава Христова, Анелия Славейкова, Димитър Славов, Веска Петрова, Биляна Блажева, Дияна Сярова.

  Нашите ученици се представиха достойно и спечелиха призови места.

  II място в състезанието "Най-добър млад готвач" - Емре Ахмед

  II място в състезанието "Най-добър млад барман" - Теодор Георгиев

  В категория „Най-добър млад хлебар-сладкар“ Димитър Пасков получи специална награда на журито - едномесечно обучение в Кулинарната академия в гр.София.

  Ръководството на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна благодари на всички участници за достойното представяне в състезанието.

  Поздравления за победителите и всички ръководители!

  Изпращане на абитуриентите от випуск 2021

  На 14 май 2021 пред входа на училището се състоя официалното празненство по изпращането абитуриентите от випуск 2020-2021 на Гимназията по туризъм.

  разгледай фото галерия

  На добър час по пътя на живота, скъпи абитуриенти!

  Успехи от Национално състезание по професии - регионален кръг

  На 22.04. и 23.04.2021 г. се проведе Регионално състезание по професии в гр. Русе. В категория "Най-добър млад готвач" II-ро място отиде при Емре Ахмед, ученик от XI г клас. За "Най-добър млад сервитьор" III-то място отиде при Соня Маноловска, ученичка от XII д клас.

  разгледай фото галерия

  Поздравления на учениците и техните ръководители Станислава Христова и Анелия Славейкова!

  Участие в дискусия

  На 22.04.2021 г. се проведе дискусия на тема: "Кадрите в туризма - предизвикателство преди новия сезон", на която присъстваха Десислава Пирева от XII ж клас и Ваня Емилова - учител, практическо обучение. Тя бе организирана от господин Илин Димитров - председател на Варненска туристическа камара и преподавател в ИУ.

  В дискусията се обсъждаха проблемите, пред които е изправен туризмът в условия на пандемия, както и нагласите на ученици и студенти, които искат да работят в сферата през предстоящия сезон.

  Спортен успех

  На 25.04.2021 г. се проведе Държавно първенство по Таекуондо в гр. Благоевград. Алексей Дедюля ученик от XII а клас спечели II-ро място в дисциплина: "Спаринг юноши старша +75 кг". Поздравления!

  Награда от литературен конкурс

  Аврам Доков от VIII г клас се класира на трето място в конкурса "Народните будители и аз" организиран от Ротари клуб - гр. Пловдив. Неговото стихотворение бе отличено чрез журиране сред 120 творби. Поздравления на ученика и неговия ръководител г-жа Теодора Тодорова.

  Наградa от национален конкурс

  Биляна Герова от 8 з клас спечели първа награда от конкурса за рисунка и фотография на тема "Вълшебството на сезоните", организиран от Астрономическа обсерватория при ОП "Младежки център" - Хасково. Нейната рисунка бе отличена чрез журиране сред 295 рисунки.

  Награди от литературен конкурс

  През м. януари, 2021 г. трима ученици от XI клас взеха участие в Регионален конкурс за написване на есе „Библиотеката в училището, библиотека на бъдещето“. Той бе организиран от РУО-Варна.

  В категория „Гимназиален етап на обучение“ на нашите възпитаници бяха присъдени:

 • Първо място на Йоана Иванова от XI б клас
 • Трето място на Катрин Кръстева от XI б клас
 • Поощрителна награда за Диляна Ковачева от XI д
 • Учениците ни, освен грамоти, получиха и предметни награди.

  Класиралата се на първо място Йоана Иванова предложи своето оригинално виждане как да изглежда съвременната училищна библиотека – две в едно – дигитална и обикновена. Училищната библиотека, твърди Йоана, трябва да се превърне в любимо място за нови запознанства, място за обсъждане на любима книга или за подготовка на домашни.

  Награда от ораторски форум

  На 22.12.2020 година се проведе Младежки ораторски форум „Свети Климент Охридски“ / втори градски финален кръг/ в ДПЦ „Св. Архангел Михаил“- град Варна. Във форума участваха и наши ученици от десети клас: Калоян Георгиев / Хв /, Стойка Боева / Хе/ и Бирсен Хюсеин / Хд/.

  Регламентът на форума включваше участие с две публични речи. Първата беше на тема: „150 години Българска екзархия“, а втората реч - на свободна тема.

  Нашите ученици се предствиха достойно - Калоян Георгиев спечели трето място, а Бирсен Хюсеин получи поощрителна награда. На учениците бяха раздадени грамоти и награди от ДПЦ „Св. Архангел Михаил“- град Варна.

  Коледен концерт

  Ученици от гимназията подготвиха и записаха на видео коледен концерт, за да покажат, че и в трудни времена празниците носят надежда.

  Награда от фотоконкурс

  За седма поредна година Сдружение „УСМИВКА“, с подкрепата на Община Бургас, организира Национален конкурс на тема „Най-усмихнат клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“.

  Конкурсът се проведе в шест категории, като участваха повече от 960 снимки и над 600 класа от цяла България. Класирани на първо място в пета категория „Най- усмихнати гимназисти“ 8-ми – 11-ти клас са 11б клас с ръководител Златин Вълчев. Поздравления!

  Престижна награда

  На 05.11.2020г. в Градска художествена галерия – гр. Варна бяха връчени XIII-ти Годишни награди Ротари клуб "Варна-Евксиноград" на изявени средношколци със значими постижения на национални и международни състезания, конкурси и олимпиади през учебната 2019/2020 година в четири категории: обществени и хуманитарни науки, природо-математически и естествени науки, техника и изкуство.

  Наградата "Ротари-Евксиноград" – диплом, парична награда, значка и медальон в област "Изкуство“ получи Галина Янева, ученичка от 9 клас в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“.

  Ръководството и педагогическият екип на гимназията пожелават на Галина още много успехи, бъдещи творчески изяви и нови победи в професионалния път.

  Отново на училище

  На 15 септември 2020 в двора на училището се състоя тържественото откриване на новата учебна година. Въпреки неудобството от носенето на маски учениците от 8-те класове посрещнаха с вълнение първата си среща с новото училище и новите учители.

  разгледай фото галерия

  На всички ученици и учители пожелаваме успешна и плодотворна учебна година

  Кетъринг