× С У Б Contact

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Поправителни изпити

Във връзка с писмо с изх. № 9105-308/17.09.2020 г. от Министерството на образованието и науката и вх. № 0200-882/17.09.2020 г. в Регионално управление на образованието – Варна, Ви информираме, че по изключение е разрешено организирането и провеждането на трета поправителна сесия за учебната 2019/2020 година в срок до 12.10.2020 г.

изтегли график

Конспектите с изпитните теми по отделните предмети се намират в секция документи/конспекти за изпити на сайта на гимназията

Отново на училище

На 15 септември 2020 в двора на училището се състоя тържественото откриване на новата учебна година. Въпреки неудобството от носенето на маски учениците от 8-те класове посрещнаха с вълнение първата си среща с новото училище и новите учители.

разгледай фото галерия

На всички ученици и учители пожелаваме успешна и плодотворна учебна година

Обръщение

Обръщение на ръководството на ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" Варна към родители и ученици по повод началото на учебната година

виж обръщение

Обучение в електронна среда

Вътрешни правила на гимназията за организиране на учебния процес в електронна среда от разстояние

изтегли вътрешни правила

Ръководство за активиране на профил в G Suite for Education необходим за обучение в електронна среда от разстояние

виж активиране на профил

Учебници

Списък на учебниците по общообразователни предмети, които ще се използват през учебната 2020-2021

изтегли списък

Ученически униформи

Важно за учениците от VIII клас през учебна 2020/2021 година


Обръщаме внимание на родители и ученици от VIII клас, които не са заявили желание за ученическа униформа, спешно да го направят. Изработването на същата изисква технологично време. Всички елементи на униформата са задължителни.

Координати на фирмата:

ТПКИ „Родина“, гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 36, тел.: 0884 229 909

Съобщение

Във връзка с провеждане на учебна и производствена практика през учебна 2020/2021 година, следва учениците от 9, 10, 11 и 12 клас задължително да имат издадени и заверени лични здравни книжки. Същите се представят на учителите по професионална подготовка след започване на учебните занятия.

Социална помощ за ученици

Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020/2021 година


Семействата, чиито деца ще са в осми клас за учебната 2020/2021 година, могат да кандидатстват за еднократна помощ в размер на 250 лв.

Документите се подават в дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв.

Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, с един жив родител и за деца, настанени в семейства на близки, роднини или в приемни семейства

Със средствата може да се покрият част от разходите за началото на учебната година – за учебници и пособия, за дрехи и др.

Помощта ще се изплаща на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ и в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

На 25 юни 2020 в двора на училището се състоя официалното празненство по изпращането абитуриентите от випуск 2019-2020 на Гимназията по туризъм.

На добър час по пътя на живота, скъпи абитуриенти!

24 май - Ден на българската просвета


Поздравление по случай празника

Поздравление от г-жа Гергана Япаджиева - Директор на гимназията


Ученици и учители от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, с които отбелязваме Деня на българската просвета, култура и славянска писменост.


Празничен онлайн концерт
Училищен литературен журналЛитературни изпълнения и художествени творби на ученици
Виртуална училищна библиотека
Почеркът на гимназията
Спортни успехи

Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

Заради епидемията изпращането на абитуриентите тази година стана виртуално. Учениците от завършващите класове събраха снимки в чудесен фото и видео албум, който ще им напомня за прекрасните моменти от времето прекарано в гимназията.

НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ!

11 май - празник на Светите братя

За празника на Св.Св. Кирил и Методий учители и ученици от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, като училищен вестник, видео презентации, видео клипове с литературни изпълнения.


Училищен вестник


Литературни изпълнения на ученици
Видео презентацииКетъринг