<
× С У Б Contact

Полезни връзки


Ученически униформи

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Държавни изпити

График за провеждане на Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация, теория и практика на професията/специалността, юнска сесия 2021 г.

изтегли график

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,


Поради въвеждане временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.05.2021 г до 31.05.2021 г. и допускане на изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, се възтановят същите за учениците, при спазване на следния график, считано от 05.05.2021 г както следва:

I. Присъствено обучение за учениците се провежда, съгласно график по календарни дни и утвърдено седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година /публикувано на сайта на гимназията/:


 • на 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX и XII клас
 • 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX, XI и XII клас
 • 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII, X и XI клас
 • ОРЕС – всички класове, които не са включени в графиците

 • II. Учебните занятия се провеждат в двусменен режим и по утвърден график.

  I смяна - VIII г, е, ж, з

  IX а, б, в, г, д, е, ж, з

  XI а, б, в, г, д, е, ж

  II смяна - VIII а, б, в, д,

  X а, б, в, г, д, е, ж

  XII а, б, в, г, д, е, ж, з


  Учебните часове по учебна и производствена практика за X, XI и XII класове се провеждат съобразно възможностите на училището:

 • в учебни работилници;
 • при възможност в реална работна среда / съгласно сключени договори с работодатели от туристическия бизнес/;
 • ОРЕС

 • III. Дневен режим при присъствено обучение и ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/:


  час I смяна II смяна
  1 час 07:30 ч. – 08:10 ч. 13:30 ч. – 14:10 ч.
  2 час 08:20 ч. – 09:00 ч. 14:20 ч. – 15:00 ч.
  3 час 09:20 ч. – 10:00 ч. 15:20 ч. – 16:00 ч.
  4 час 10:10 ч. – 10:50 ч. 16:10 ч. – 16:50 ч.
  5 час 11:00 ч. – 11:40 ч. 17:00 ч. – 17:40 ч.
  6 час 11:50 ч. – 12:30 ч. 17:50 ч. – 18:30 ч.
  7 час 12:40 ч. – 13:20 ч. 18:40 ч. – 19:20 ч.

  IV. График за присъствено обучение в сградата на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна от 10.05.2021 г. до 28.05.2021 г:

  изтегли график

  V. За определените дати обучението на учениците, които не са включени в графика за присъствено обучение, се осъществява в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии съгласно досега действащите разпоредби за обучение от разстояние в електронна среда.

  При необходимост на учениците се предоставя обща подкрепа, в електронна среда, за преодоляване на образователните дефицити.


  VI. При провеждане на присъствено обучение:

 • Стриктно се спазват „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“, разработени от МОН и „Правила за работа на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна в условията на COVID-19“ /публикувани на сайта на гимназията/.
 • Носенето на предпазна маска е задължително за всички присъстващи на територията на гимназията /и по време на учебните часове/. Не се допуска ползването на шалове, кърпи, шлемове и други предпазни средства.
 • Всички ученици, учители и служители преминават ежедневен филтър, осъществяван от медицинско лице.

 • VII. Към 29.04.2021 г., ситуацията в училище е следната:

 • диагностицирани с COVID-19 учители и служители - 0;
 • карантинирани ученици – 0;
 • диагностицирани с COVID-19 ученици – 0.
 • VIII. Координати на учители и служители се намират на електронната страница на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна, в секция „Контакт“.

  За допълнителни въпроси може да се обръщате на официалната електронна поща: pgt_varna@abv.bg и pgtvarna@pgtvarna.com

  Заповедта за възстановяване на учебните занятия може да намерите в секцията Документи / Oбучение от разстояние в електронна среда на сайта на гимназията


  Гергана Япаджиева

  Директор

  Успехи от Национално състезание по професии - регионален кръг

  На 22.04. и 23.04.2021 г. се проведе Регионално състезание по професии в гр. Русе. В категория "Най-добър млад готвач" II-ро място отиде при Емре Ахмед, ученик от XI г клас. За "Най-добър млад сервитьор" III-то място отиде при Соня Маноловска, ученичка от XII д клас.

  разгледай фото галерия

  Поздравления на учениците и техните ръководители Станислава Христова и Анелия Славейкова!

  Участие в дискусия

  На 22.04.2021 г. се проведе дискусия на тема: "Кадрите в туризма - предизвикателство преди новия сезон", на която присъстваха Десислава Пирева от XII ж клас и Ваня Емилова - учител, практическо обучение. Тя бе организирана от господин Илин Димитров - председател на Варненска туристическа камара и преподавател в ИУ.

  В дискусията се обсъждаха проблемите, пред които е изправен туризмът в условия на пандемия, както и нагласите на ученици и студенти, които искат да работят в сферата през предстоящия сезон.

  Спортен успех

  На 25.04.2021 г. се проведе Държавно първенство по Таекуондо в гр. Благоевград. Алексей Дедюля ученик от XII а клас спечели II-ро място в дисциплина: "Спаринг юноши старша +75 кг". Поздравления!

  Награда от литературен конкурс

  Аврам Доков от VIII г клас се класира на трето място в конкурса "Народните будители и аз" организиран от Ротари клуб - гр. Пловдив. Неговото стихотворение бе отличено чрез журиране сред 120 творби. Поздравления на ученика и неговия ръководител г-жа Теодора Тодорова.

  Наградa от национален конкурс

  Биляна Герова от 8 з клас спечели първа награда от конкурса за рисунка и фотография на тема "Вълшебството на сезоните", организиран от Астрономическа обсерватория при ОП "Младежки център" - Хасково. Нейната рисунка бе отличена чрез журиране сред 295 рисунки.

  Съобщение

  На вниманието учениците от XII клас учебна 2020/2021 г. и на допуснатите до ДЗИ и ДКИ от минали години.

  Съгласно Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г., във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2020 – 2021 година, са определени:


  1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

  Сесия май – юни

 • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08.00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08.00 ч
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

 • 2. Срок за подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. до 14:30 часа в канцеларията на гимназията.


  3. Датите за ДКИ през месец юни са:

 • Теория на професията и специалността – 04 юни 2021г., начало 08,00 ч.
 • Практика на професията и специалността - по график.
 • Награди от литературен конкурс

  През м. януари, 2021 г. трима ученици от XI клас взеха участие в Регионален конкурс за написване на есе „Библиотеката в училището, библиотека на бъдещето“. Той бе организиран от РУО-Варна.

  В категория „Гимназиален етап на обучение“ на нашите възпитаници бяха присъдени:

 • Първо място на Йоана Иванова от XI б клас
 • Трето място на Катрин Кръстева от XI б клас
 • Поощрителна награда за Диляна Ковачева от XI д
 • Учениците ни, освен грамоти, получиха и предметни награди.

  Класиралата се на първо място Йоана Иванова предложи своето оригинално виждане как да изглежда съвременната училищна библиотека – две в едно – дигитална и обикновена. Училищната библиотека, твърди Йоана, трябва да се превърне в любимо място за нови запознанства, място за обсъждане на любима книга или за подготовка на домашни.

  Награда от ораторски форум

  На 22.12.2020 година се проведе Младежки ораторски форум „Свети Климент Охридски“ / втори градски финален кръг/ в ДПЦ „Св. Архангел Михаил“- град Варна. Във форума участваха и наши ученици от десети клас: Калоян Георгиев / Хв /, Стойка Боева / Хе/ и Бирсен Хюсеин / Хд/.

  Регламентът на форума включваше участие с две публични речи. Първата беше на тема: „150 години Българска екзархия“, а втората реч - на свободна тема.

  Нашите ученици се предствиха достойно - Калоян Георгиев спечели трето място, а Бирсен Хюсеин получи поощрителна награда. На учениците бяха раздадени грамоти и награди от ДПЦ „Св. Архангел Михаил“- град Варна.

  Коледен концерт

  Ученици от гимназията подготвиха и записаха на видео коледен концерт, за да покажат, че и в трудни времена празниците носят надежда.

  Награда от фотоконкурс

  За седма поредна година Сдружение „УСМИВКА“, с подкрепата на Община Бургас, организира Национален конкурс на тема „Най-усмихнат клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“.

  Конкурсът се проведе в шест категории, като участваха повече от 960 снимки и над 600 класа от цяла България. Класирани на първо място в пета категория „Най- усмихнати гимназисти“ 8-ми – 11-ти клас са 11б клас с ръководител Златин Вълчев. Поздравления!

  Психологическа подкрепа

  На територията на област Варна са създадени и функционират "Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти, и непедагогическия персонал в ситуация на криза, свързана с COVID-19".

  Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 8.30-11.30 часа и 12.30-16.30 часа.

  Престижна награда

  На 05.11.2020г. в Градска художествена галерия – гр. Варна бяха връчени XIII-ти Годишни награди Ротари клуб "Варна-Евксиноград" на изявени средношколци със значими постижения на национални и международни състезания, конкурси и олимпиади през учебната 2019/2020 година в четири категории: обществени и хуманитарни науки, природо-математически и естествени науки, техника и изкуство.

  Наградата "Ротари-Евксиноград" – диплом, парична награда, значка и медальон в област "Изкуство“ получи Галина Янева, ученичка от 9 клас в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“.

  Ръководството и педагогическият екип на гимназията пожелават на Галина още много успехи, бъдещи творчески изяви и нови победи в професионалния път.

  Отново на училище

  На 15 септември 2020 в двора на училището се състоя тържественото откриване на новата учебна година. Въпреки неудобството от носенето на маски учениците от 8-те класове посрещнаха с вълнение първата си среща с новото училище и новите учители.

  разгледай фото галерия

  На всички ученици и учители пожелаваме успешна и плодотворна учебна година

  Социална помощ за ученици

  Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020/2021 година


  Семействата, чиито деца ще са в осми клас за учебната 2020/2021 година, могат да кандидатстват за еднократна помощ в размер на 250 лв.

  Документите се подават в дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

  Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв.

  Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, с един жив родител и за деца, настанени в семейства на близки, роднини или в приемни семейства

  Със средствата може да се покрият част от разходите за началото на учебната година – за учебници и пособия, за дрехи и др.

  Помощта ще се изплаща на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ и в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

  Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

  На 25 юни 2020 в двора на училището се състоя официалното празненство по изпращането абитуриентите от випуск 2019-2020 на Гимназията по туризъм.

  На добър час по пътя на живота, скъпи абитуриенти!

  24 май - Ден на българската просвета


  Поздравление по случай празника

  Поздравление от г-жа Гергана Япаджиева - Директор на гимназията


  Ученици и учители от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, с които отбелязваме Деня на българската просвета, култура и славянска писменост.


  Празничен онлайн концерт
  Училищен литературен журнал


  Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

  Заради епидемията изпращането на абитуриентите тази година стана виртуално. Учениците от завършващите класове събраха снимки в чудесен фото и видео албум, който ще им напомня за прекрасните моменти от времето прекарано в гимназията.

  НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ!

  Кетъринг