Полезни връзки


  

ученически
униформи

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,


Съгласно Заповед № РД 01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповеди № РД09-4813/03.12.2021 г. и № РД09-4819/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в ЦСОП, организацията на учебния процес присъствено в сградата на ОУ „Стоян Михайловски“ след тестване от 06.12.2021г. (понеделник) е следната:


I смяна II смяна
VIII в VIII д,ж,з
X а,б,в,ж IX б, в
ХII а,г,е,ж ХI а,в,ж

Забележка: За всички ученици от посочените класове, за които няма подадена декларация за съгласие за тестване или зелен сертификат, обучението се осъществява асинхронно от растояние в електронна среда.

От понеделник, 06.12.2021г. в училище ще бъдат допускани само ученици, които са представили в оригинал декларация за съгласие за тестване или декларация за наличие на валиден документ за преболедуване, ваксинация и антитела, заедно с копие на сертификата. Учениците, които отсъстват в понеделник ще бъдат тествани в първия ден на присъствие в училище.


Разписание на учебните часове само за 06.12.2021 г.


час I смяна II смяна
1 час 07:30 ч. – 08:20 ч. 13:30 ч. – 14:20 ч.
2 час 08:40 ч. – 09:20 ч. 14:40 ч. – 15:20 ч.
3 час 09:30 ч. – 10:10 ч. 15:30 ч. – 16:10 ч.
4 час 10:20 ч. – 11:00 ч. 16:20 ч. – 17:00 ч.
5 час 11:10 ч. – 11:50 ч. 17:10 ч. – 17:50 ч.
6 час 11:55 ч. – 12:35 ч. 17:55 ч. – 18:35 ч.
7 час 12:40 ч. – 13:20 ч. 18:40 ч. – 19:20 ч.

В ОРЕС остават учениците от:


I смяна II смяна
VIII а,г,е VIII б
X г,д,е,з IX а,г,д,е,ж,з
ХII б,в,д ХI б,г,д,е

При достигане на над 50% изразено съгласие за изследване на учениците от другите паралелки, те също ще бъдат обучавани присъствено при наличие на тестове, осигурени от МОН. Класните ръководители ще уведомят своевременно родители и ученици.

Информация за начина на провеждане на изследването може да видите тук

Класните ръководители задължително да сведат информацията до знанието на ученици и родители.

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,


Във връзка с възможност за организиране на присъствено обучение чрез тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID – 19, при заявено желание от страна на повече от 50% от родителите на ученици от една паралелка, е необходимо да попълните декларация за съгласие по образец.

Приложено ще намерите два варианта на декларацията:

 • Декларация за ученици до 14 годишна възраст
 • Декларация за ученици над 14 годишна възраст
 • Декларацията и заявлението за ученици до 14-годишна възраст се попълва и подписва от родител, а декларацията за ученици над 14 годишна възраст се подписва от родител и ученик. За ученик на 18 години не се изисква съгласие на родител – декларацията се попълва и подписва само от ученика.

  Моля в срок до 03.12.2021г. да изпратите подписаните и сканирани декларации на класния ръководител. Ако ученикът има валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, следва да се приложи към декларацията.

  (Настоящето събиране на декларации е съгласно изискванията определени в чл. 4. Изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 от Актуализираните насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповед на МОН www.mon.bg/bg/100876)

  Декларация за ученици до 14 годишна възраст изтегли Декларация за ученици над 14 годишна възраст изтегли

  Поправителни изпити

  Важно за учениците от минали години, с неприключен последен XII клас поради неуспешно положени годишни поправителни изпити.

  Срокът за подаване на заявления за явяване на допълнителна януарска поправителна сесия е до 15 декември 2021 година вкл., в канцеларията на гимназията.

  Изпитите започват от 04 януари 2022 година, по график, който предварително ще бъде публикуван на сайта на гимназията.

  Участие в проект

  От 01.09.2021г. до 31.08.2022г. Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна, заедно с други сродни училища, ще участва в проект # KNOW HOW, който е част от програмата Еразъм+ - "Европейски иновации в професионалнато образование" на ЕС

  Информация за кандидатстването на учениците и за подаване на заявление за участие


  Подбор на кaндидати формуляр за кандидатстване

  Участие в нов проект

  Стартираха дейностите по проект „ Европейски иновации в професионалното образование ”, финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Проектът дава възможност за професионално развитие на участниците под формата на стаж или период на наблюдение в предприятие или друга организация в сферата на професионалното образование.

  повече за проекта кандидатстване на преподаватели формуляр за записване мотивационно писмо - преподавател изтегли мотивационно писмо - ученик изтегли

  Съобщение

  Във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите Ви информираме, че от 25.10.2021 г. /понеделник/ всички училища от община Варна ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда.

  Отново на училище

  На 15 септември 2021 в малкия двор на училището се състоя тържественото откриване на новата учебна година. Въпреки неудобството от продължаващите ремонти и носенето на маски учениците от 8-те класове посрещнаха с вълнение първата си среща с новото училище и новите учители.

  разгледай фото галерия

  На всички ученици и учители пожелаваме успешна и плодотворна учебна година

  Организация на учебния процес

  Уважаеми родители и ученици,


  В ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна продължават да се извършват ремонтни дейности по ОП „Региони в растеж“. Допълнителното споразумение с изпълнителя на ремонтните дейности регламентира удължаване срока на изпълнение.

  Отново сме изправени пред конкретни предизвикателства – учебен процес в друга сграда (ОУ „Стоян Михайловски“, гр. Варна) и в условия на продължаваща световна пандемия. За изпълнение на насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка на МОН, с оглед спазване на всички задължителни противоепидемични мерки, след съгласуване с МОН, РУО – Варна, Община Варна, Обществен съвет, организацията на учебния процес ще бъде следната:


  Всички подробности за откриването на учебната година и организацията на учебния процес - виж тук Разпраделение на класовете по стаи в ОУ"Стоян Михайловски" - виж тук График за часовете по практика в сградата на ПГТ - виж тук

  Участие в нови проекти

  От 01.09.2021г. до 31.08.2022г. Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна, заедно с други сродни училища, ще участва в проект # KNOW HOW, който е част от програмата Еразъм+ - "Европейски иновации в професионалнато образование" на ЕС

  научи повече

  Награда от ораторски форум

  На 28.06.2021 година се проведе Младежки ораторски форум „Свети Климент Охридски“ / втори кръг/ в ДПЦ „Св. Архангел Михаил“- Варна. Във форума участваха и наши ученици от десети клас: Силвия Димова /Хв/ и Ален Ованесян /Хг/, както и техните ръководители: Мария Хаджиева и Марияна Петрова. Целта на форума е да се развиват ораторските и комуникативните умения на младежите

  Регламентът на форума включва участие с една публична реч, която е на свободна тема.

  Нашите ученици се представиха отлично - Силвия Димова спечели първо място, а Ален Ованесян - трето място. На учениците бяха раздадени грамоти и награди от ДПЦ „Св. Архангел Михаил“- град Варна.

  Отбелязваме 70-годишен юбилей

  Празнична вечеря

  На 2 юли 2021г. в Скай бар на Грифид Хотел Вистамар се състоя тържествена вечеря, с която приключиха празненствата по случай 70-годишния юбилей на гимназията по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна. На събитието присъстваха настоящи и бивши директори, преподаватели и служители на училището, както и много гости.  Ретроспекция

  Отбелязваме 70-годишен юбилей

  Празничен концерт

  На 25 юни 2021г. в Актовата зала на училището се състоя празничен концерт, с който отбелязахме 70-годишния юбилей от създаването на нашето училище.

  Ученици и учители от гимназията отбелязаха 70 години от основаването на училището чрез различни презентации и видео материали.

     Юбилейна летописна книга на училището  Юбилеен училищен вестник  Училищен литературен журнал


  Поздравления за празника


  Презентации на ученици от клубове по интереси

  Участие във фестивал "Вино и храна"

  За девета поредна година във Варна се проведе Фестивал "Вино и храна". Организатори са Българската асоциaция на сомелиерите и виноценителите и Българската асоциация за кулинарна култура в партньорство с Община Варна.

  Ученици от 10 и 11 клас на гимназията взеха активно участие в приготвянето и сервирането на ястията. Под ръководство на Хю Бутен (главен шеф – инструктор),Калоян Колев (шеф – инструктор) и Петър Йоргов (главен готвач в хотелска верига „Грифид“) нашите ученици получиха ценна възможност да усъвършенстват своите професионални умения по обслужване на гости. Гала-вечерите се състояха в синия салон на комплекс „Морско казино“- Варна.

  Награди от състезание по икономика

  На 19.04.2021 г се проведе състезание на тема: "Аз и моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия". Нашите ученици от XIа клас Радина Юдова, Радослав Райков и Станислав Тодоров водени от техните ръководители Биляна Блажева и Дияна Сярова спечелиха трето място

  Поздравления за учениците и ръководителите им!

  Спортни успехи

  На 13.06.2021 г. /неделя/ се проведе Общински ученически турнир по плуване в Плувен комплекс „Приморски“, басейн „Юлиян Русев“ – гр. Варна. Участие взеха ученици от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна в категория юноши и девойки 9 – 11 клас. На първо място се класира Габриела Панайотова XI ж клас в категории 50 м бруст и 50 м гръб, трето място 50 м бруст и 50 м кроул зае Симона Костадинова IXв, а Стоян Димитров IXе се класира на трето място 50 м бруст. Отборно учениците Габриела Панайотова, Симона Костадинова, Кристиана Атанасова и Стоян Димитров се класираха на трето място, в категория юноши и девойки 9 – 11 клас.

  Поздравления на учениците и техния ръководител г-жа Николета Илиева!.

  разгледай фото галерия

  Награди от литературни конкурси

  Вероника Поповаот Х б клас получи сертификат за достойно представяне в конкурса за есе "Что я знаю о России"-"Как прекрасен этот мир", организиран от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски

  Поздравления на ученичката и нейния ръководител г-жа Марияна Петрова!


  Аврам Доков от VIII г клас се класира на трето място в конкурса "Народните будители и аз" организиран от Ротари клуб - гр. Пловдив. Неговото стихотворение бе отличено чрез журиране сред 120 творби.

  Поздравления на ученика и неговия ръководител г-жа Теодора Тодорова.


  На 2 юни 2021 г. в гр. Варна се състоя конкурс „Герои сега“, който е част от литературния фестивал "Варна Лит"2021, организран от сдружение "МЛФ ВарнаЛит" с подкрепата на фонд „Култура” на Община Варна, частни дарения, неправителствени организации, бизнес и др. Тази година акцентът беше върху детско-юношеската публика и детското четене. В конкурса се включиха над 130 участници от варненски училища.

  Журито с председател писателят Захари Карабашлиев връчи 10 награди и 3 поощрения.

  Първа сред наградените е Василена Николова - ученичка от 9б клас на ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Варна.  В периода 23 - 24 април 2021 г., в гр. Благоевград се проведе ХХІІ Национален ученически празник „За хляба наш...”, посветен на Деня на Земята – 22 април. Целите на конкурса са свързани със запознаване с традициите, свързани с хляба, обогатяване на знанията за производство на хляб и създаване на навици за здравословно хранене.

  Нашите ученици, под ръководството на г-жа Галина Янева, участваха в раздела за написване на есе на тема: „Хлябът в българското литературно творчество“ и спечелиха призови места.

  Първо място за Никола Вълков – ХІ г клас;

  Трето място за Иван Иванов - ХІ ж клас;

  Поощрителна награда за Иво Неделчев - ХІ г клас.

  Награди за наши учители

  Ръководството на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна с гордост поздравява Веска Петрова, старши учител практическо обучение, за удостояването ѝ с почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерство на образованието и науката и с наградата на председателя на Синдиката на българските учители и Анелия Славейкова, старши учител практическо обучение, за полученото почетно отличие „Неофит Рилски“ на Министерство на образованието и науката.

  Колегите имат високи постижения в областта на професионалното образование. Те са учители, които вдъхновяват и възпитават с търпение и любов своите ученици.

  Честито!

  Гергана Япаджиева

  Директор

  24 май - Ден на българската просвета


  Поздравление по случай празника

  Поздравление от г-жа Гергана Япаджиева - Директор на гимназията


  Ученици и учители от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, с които отбелязваме Деня на българската просвета, култура и славянска писменост.


  Приветствие от учениците
  Гимназията празнува  Видео презентации

  Kak е създаден химнът на 24 май

  Празнично приветствие

  Успех в национално състезание

  На 14 май 2021 година в Интер експо център – гр.София се проведоха Национални състезания по професии, организирани от МОН.

  Учениците от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна се състезаваха в категориите за „Най-добър млад готвач” – Емре Ахмед; „Най-добър млад сервитьор – Соня Маноловска XII д; “Май-добър млад хлебар-сладкар“ – Димитър Пасков XII ж; „Най-добър млад барман“ – Теодор Георгиев XII е; „Най-добър млад хотелиер“ – Йоана Иванова XI б и за „Най-добър млад аниматор“ – Весела Бонева XII в, Ралица Кримска XII в, Ренета Букорова XII в , Стелияна Иванова XII в с ръководители Станислава Христова, Анелия Славейкова, Димитър Славов, Веска Петрова, Биляна Блажева, Дияна Сярова.

  Нашите ученици се представиха достойно и спечелиха призови места.

  II място в състезанието "Най-добър млад готвач" - Емре Ахмед

  II място в състезанието "Най-добър млад барман" - Теодор Георгиев

  В категория „Най-добър млад хлебар-сладкар“ Димитър Пасков получи специална награда на журито - едномесечно обучение в Кулинарната академия в гр.София.

  Ръководството на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна благодари на всички участници за достойното представяне в състезанието.

  Поздравления за победителите и всички ръководители!

  Изпращане на абитуриентите от випуск 2021

  На 14 май 2021 пред входа на училището се състоя официалното празненство по изпращането абитуриентите от випуск 2020-2021 на Гимназията по туризъм.

  разгледай фото галерия

  На добър час по пътя на живота, скъпи абитуриенти!

  Успехи от Национално състезание по професии - регионален кръг

  На 22.04. и 23.04.2021 г. се проведе Регионално състезание по професии в гр. Русе. В категория "Най-добър млад готвач" II-ро място отиде при Емре Ахмед, ученик от XI г клас. За "Най-добър млад сервитьор" III-то място отиде при Соня Маноловска, ученичка от XII д клас.

  разгледай фото галерия

  Поздравления на учениците и техните ръководители Станислава Христова и Анелия Славейкова!

  Участие в дискусия

  На 22.04.2021 г. се проведе дискусия на тема: "Кадрите в туризма - предизвикателство преди новия сезон", на която присъстваха Десислава Пирева от XII ж клас и Ваня Емилова - учител, практическо обучение. Тя бе организирана от господин Илин Димитров - председател на Варненска туристическа камара и преподавател в ИУ.

  В дискусията се обсъждаха проблемите, пред които е изправен туризмът в условия на пандемия, както и нагласите на ученици и студенти, които искат да работят в сферата през предстоящия сезон.

  Спортен успех

  На 25.04.2021 г. се проведе Държавно първенство по Таекуондо в гр. Благоевград. Алексей Дедюля ученик от XII а клас спечели II-ро място в дисциплина: "Спаринг юноши старша +75 кг". Поздравления!

  Наградa от национален конкурс

  Биляна Герова от 8 з клас спечели първа награда от конкурса за рисунка и фотография на тема "Вълшебството на сезоните", организиран от Астрономическа обсерватория при ОП "Младежки център" - Хасково. Нейната рисунка бе отличена чрез журиране сред 295 рисунки.

  Награди от литературен конкурс

  През м. януари, 2021 г. трима ученици от XI клас взеха участие в Регионален конкурс за написване на есе „Библиотеката в училището, библиотека на бъдещето“. Той бе организиран от РУО-Варна.

  В категория „Гимназиален етап на обучение“ на нашите възпитаници бяха присъдени:

 • Първо място на Йоана Иванова от XI б клас
 • Трето място на Катрин Кръстева от XI б клас
 • Поощрителна награда за Диляна Ковачева от XI д
 • Учениците ни, освен грамоти, получиха и предметни награди.

  Класиралата се на първо място Йоана Иванова предложи своето оригинално виждане как да изглежда съвременната училищна библиотека – две в едно – дигитална и обикновена. Училищната библиотека, твърди Йоана, трябва да се превърне в любимо място за нови запознанства, място за обсъждане на любима книга или за подготовка на домашни.

  Коледен концерт

  Ученици от гимназията подготвиха и записаха на видео коледен концерт, за да покажат, че и в трудни времена празниците носят надежда.

  Кетъринг