Page 26 - Литературен журнал 8
P. 26

Тя не слушаше Камен, поглеждаше към върбата, но не я

      виждаше. Бавно по лицето и се стичаха две сълзи – толкова
      чисти и истински. Момчето разбра, че думите няма да помогнат и

      я прегърна. Девойката се сгуши в него. Изглеждаше така, сякаш
      неговата прегръдка е най – безопасното място на света. След

      което той и каза нещо тихо на ухото и добави: ”Обичам те и

      никога няма да те оставя!”. Постояха така докато Тамара не се
      успокои и почти шепнешком му каза: ”И аз те обичам!”. Понякога

      тези думи, изречени от обичания човек, означават много, но за

      съжаление хората ги използват прекалено често, дотолкова, че
      смисълът им се губи. След това Камен я хвана за ръка и си

      тръгнаха все едно, че нищо не бе станало.

      Всяка година, по едно и също време, идваше една двойка на
      поточето и изричаше тези думи. Това се бе превърнало в

      традиция за тях, а всяка година изричаха една и съща клетва с

      мисълта, че любовта им ще е вечна. А тя в действителност беше
      такава докато един ден Тамара не разбра, че е болна от

      неизлечима болест и е въпрос на време кога ще настъпи смъртта

      и. Тогава с приятеля и решиха да направят трудния избор - тя да
      се подложи на лечение, но за съжаление, то не бе успешно…

      Момчето съм аз…
            В момента Камен е на точното място, в точното време, но

      нея я няма. Моята любов я няма! Без нея аз само съществувам,

      гледам водата в поточето и се питам, също като Симон Боливар:
      ”Ще се измъкна ли някога от този лабиринт?”. От лабиринта на

      живота, от страданията, мъките и загубата на любимата ми…
      Животът е един голям и заплетен лабиринт. Аз съм решен да го

      извървя и да си отговаря на всичките въпроси, дори и този път

      да води към моята Голгота.


        Цветелина Стършелска – 8г клас
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31