Page 33 - Литературен журнал 8
P. 33

тръгне. Изправи се мързеливо и завлачи босите си крака по

      мокрия пясък.
      В едната ръка държеше обувките си, а в другата бутилка с

      няколко последни капки бира. Отдалечи се от момичето, което
      спеше и сънуваше охолен живот, който никога нямаше да има.

      Тогава Мартин си помисли колко несправедливо е устроен

      светът. Всъщност онази всевишна сила, която хората наричат с
      различни имена, е виновна за това. Именно тя има правото да

      чертае съдбата ни, да решава вместо нас кой да бъде беден и кой

      богат, кой болен и кой слаб. Точно тя подмята лъжливи залъци
      на оскърбените, карайки ги да мислят, че всъщност те градят

      съдбата си. Да, ама не. Всичко е начертано и каквото и да правят

      хората, нищо няма да се промени. Затова пасивността, според
      него, беше най-доброто решение в този живот. Поне досега.

      Песъчинките се впиваха в кожата му и се промъкваха между

      пръстите. Понякога настъпваше някоя счупена мида, но това
      само му носеше усещането, че все още е жив. Студените вълни го

      пробудиха. Вървейки, погълнат от натрапчиви мисли за живота,

      нещо се уви около крака му. В първия момент си помисли, че са
      водорасли, ала те не бяха така твърди. Мартин сведе поглед и в

      душата му забушуваха цял куп емоции, като връх взе насладата,
      придружена със сивкава тъга, която се появи със спомена от

      увитата около крака му гривна. Приведе се и я издърпа от

      пясъка. Самата тя не представляваше нищо особено – сребърна
      верижка с висящо миниатюрно ключе, а до него две ефирни

      пеперуди. На студеното му лице се появи тъжна усмивка.
      - С ключето съм заключила любовта си – беше казала Кристина,

      когато му я подари. – А пеперудите... Това сме ние във вечността.

          Тогава тя му разказа китайската легенда за Джу Интай и Лян
      Шанбо – влюбените, превърнали се в пеперуди, за да бъдат

      завинаги заедно. Легендата разказва за единствената дъщеря на

      семейство Джу, будната и интелигентна Интай. За да бъде
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38