Page 36 - Литературен журнал 8
P. 36

го гледаше с насълзени очи и лице, разкривено от болка. Стисна

      силно устните си, опитвайки да спре потока от думи, който
      искаше да изрече. След това просто му обърна гръб и тръгна

      бавно, възможно най-далеч от него.
          В първия момент Мартин направи крачка след нея, но спря.

      Гордостта му надделя и остана загледан в отдалечаващото се

      момиче. Тя изчезна така, както изчезваха звездите в ранното
      утро, победени от деня.

          Мартин седна на пясъка. Много ясно си спомни как хвърли

      гривната, но онази странна съдба я беше върнала. Колко глупав
      е бил, за да се оплаква от такава истинска и чиста любов. Ако

      можеше да върне времето назад, щеше да бъде толкова

      различен, толкова по-добър...
      Ами ако това е знак? Ако тази гривна означава, че трябва да

      действа в полза на сърцето си? Може би трябва да я намери? Да и

      разкаже за всички дни без нея и за това как пустотата се е
      заселила в душата му? Може би тя още таи искрица обич към

      него. Въпреки всичко. Въпреки глупостта му.

          Озарен от някаква глупашка надежда извади телефона си и
      бързо набра номера и. Помнеше всяка една цифра. Едва на

      третото позвъняване тя вдигна с провлачен и сънен глас.
      Господи, как му липсваше този глас. Настръхнал и със свито

      сърце, той едвам отрони :”Здравей“.

      Тя обаче не отговори. Тишината го подлудяваше.
      - Слушай, часът е почти пет и половина сутринта…. а аз те

      обичам... - Мартин изстреля думите и затаил дъх зачака отговор.
      Тишината беше болезнена, разкъсваше го отвътре, а дишането и

      се забиваше в съзнанието му, изпращащо хиляди сигнали.

      - Нищо, ще ме забравиш!
      Мартин замлъкна. Дишането му стана по-тежко. Какво трябваше

      да отговори?

      - Не мога – отговори най-накрая. Говореше тихо, мъчително.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41