Page 5 - Кирил и Методий
P. 5

Кирил и Методий на графити? Да, и това е изкуство!

       Много от изображенията на светите братя са изчезнали завинаги. Те

       не са тиражирани и размножавани като известните им жития. Запа-
       зените от тях обаче са достатъчно ярки за да бъдат ярки паметници

                и символи на делото на Кирил и Методий.
   1   2   3   4   5