ДЗИ и ДИППК

Държавни зрелостни изпити

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА XII КЛАС ВИПУСК 2023/2024 г. И ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ


График за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - практика по специалността.

изтегли график

Държавни зрелостни изпити

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА XII КЛАС ВИПУСК 2023/2024 г. И ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ


График за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, съгласно заповед №РД 09-2046/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката.

изтегли график