ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Отчет

Отчет на Обществения съвет към ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна

виж отчет

Бюджет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за третото тримесечие на 2018 година

виж отчет

Покана

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна

виж покана

Покана

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна

виж покана

Бюджет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за второто тримесечие на 2018 година

виж отчет

Протокол от заседание на Обществения съвет

Протокол №9 от заседание на Обществения съвет към ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна

виж протокол

Отчет за изпълнението на стратегията за развитие на ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна

виж отчет

Отчет-анализ на извършената дейност и постигнатите резултати в ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна през учебната 2017-2018г.

виж отчет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за второто тримесечие на 2018 година

виж отчет

Покана

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна

виж покана

Бюджет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за първото тримесечие на 2018 година

виж отчет

План програма

План програма за взаимодействие между училищната общност и родителите при изпълнение на закона за училищното образование

виж план програма

Покана

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна

виж покана

Бюджет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2017 година

виж отчет

Покана

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна

виж покана
  • 1
  • 2