ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Бюджет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2017

виж отчет

Покана

Покана до членовете на Обществения съвет

виж покана

Бюджет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 31.03.2017

виж отчет

Покана

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна

виж повече
  • 1
  • 2