УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Съобщение

На 15.03.2018г. /четвъртък/ от 18:30ч. ще се проведе заседание на училищното настоятелство.

Банкова сметка на Училищното настоятелство

Име на клиент: Училищно настоятелство на ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Варна

ЕГН: 103866888

Адрес: ул. "Найден Геров" 1

Приложение/Сметка:02/0000000025185088

Валута: BGN

IBAN: BG80STSA93000025185088

BIC: STSABGSF

БАНКА: ДСК ЕАД

Правилник

Правилник за реда за осъществяване на обществено-полезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство на Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" град Варна"

виж правилник

Устав

Устав на Сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство на Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" град Варна"

виж устав
  • 1
  • 2