УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Банкова сметка на Училищното настоятелство

Сдружение Училищно настоятелство на Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Варна, ул. Найден Геров №1

ЕИК: 103866888

МОЛ: Елена Николова

СМЕТКА:

IBAN: BG68STSA93000005872216

BIC: STSABGSF

БАНКА ДСК ЕАД ФЦ ВАРНА

Правилник

Правилник за реда за осъществяване на обществено-полезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство на Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" град Варна"

виж правилник

Устав

Устав на Сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство на Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" град Варна"

виж устав
  • 1
  • 2