НАШИТЕ ИНОВАЦИИ

Обща информация

Иновативни училища са училища, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Иновативните училища разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др. Педагогическите специалисти получават възможности да анализират, експериментират и популяризират иновативните си практики и продукти.


ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна е иновативно училище от учебната 2019/2020 година.

Реализират се следните иновации:

  • „Корени, традиции, иновации“ 2022-2023
  • „Лидери в клас“ 2019-2023
  • „„Моето бъдещо Аз““ 2021-2022
  • „Научен кулинариум“ 2020-2021
  • Проектите включват интердисциплинарно обучение, използване на метода „Обърната класна стая“, STEAM и STEM обучение.

    Документи

    Решение на Министерски съвет виж Решение на Педагогическия съвет виж Решение на Обществения съвет виж Състав и задачи на комисията виж