Професионална гимназия по туризъм
"Проф.д-р Асен Златаров"
Варна

Гергана Япаджиева
директор на гимназията

Учителският колектив
на гимназията

Добре дошли
в гимназията по туризъм!

Учебна сладкарница
с модерен дизайн и обавеждане

Нашите ученици се подготвят като специалисти
в областта на хотелиерското обслужване

Класна стая с модерно
мултимедийно обзавеждане

Модерно обзаведена актова зала
и кабинет по туристическа анимация

Учебен кабинет
по барманство и сервиране

Учебни кухни

Салон за физическо възпитание
и спорт

Гимназията разполага с нова
физкултурна площадка

Нашите ученици придобиват
знания и професионални умения
в областта на барманството и сомелиерството

Нашите ученици придобиват
знания и професионални умения
в областта на кулинарията

Многобройни са наградите
от различни състезания спечелени
от възпитаници на гимназията