Поправителни и приравнителни изпити

Изпити за завършване на I срок

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка и за приравнителни изпити на ученици от дневна форма, сесия март 2022-2023г.

изтегли график