Поправителни и приравнителни изпити

Изпитна сесия

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за първи срок за ученици от дневна форма на обучение през учебната 2023-2024 година - сесия март

изтегли график за изпити

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за ученици от дневна форма на обучение през учебната 2023-2024 година - сесия март

изтегли график за изпити

Конспекти за изпити

Конспекти за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка (поправителни, приравнителни и за промяна на оценка)

виж конспекти