Прием на на ученици след завършено основно образование

Работно време и график на комисията за записване

От 8.00ч. до 17.00ч.


На 13.07.2021г. и на 20.07.2021г. - записване /след получаване на информация от РУО/Вид дейност

Срок

1 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 13 юли 2021 г. вкл.
2

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16 юли 2021 г.

3 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20 юли 2021 г. вкл.
4

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23 юли 2021 г.

5 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23 юли 2021 г.
6 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 юли 2021 г.
7

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30 юли 2021 г.

8 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 02 август 2021 г.
9 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.
10 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14 септември 2021 г. вкл.

При записване учениците заедно с родител/настойник или упълномощено от тях с нотариално пълномощно лице предоставят следните документи:


Документи за записване

виж

изтегли

Попълнено заявление до Директора – по образец образец заявление
Свидетелство за завършено основно образование - оригинал
Информационна карта образец инфокарта
Декларация за съгласие за обработване на лични данни - по образец образец декларация
Декларация от родител относно правилника на училището образец декларация
Декларация за участие в иновационно обучение (само за специалностите: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, АЕ; Кетъринг, НЕ;) образец декларация
Mедицинско свидетелство - оригинал