Прием на ученици след завършено основно образование

Свободно място за учебната 2022/2023 година

Гимназията по туризъм обявява едно свободно място в 8в клас през учебната 2022-2023г.

Професия: Аниматор в туризма

Специалност: Туристическа анимация

Разширено изучвване на чужд език: Английски език


Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за кандидатстване за свободното място;
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;;
  3. Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар на ученика.

Срок за подаване на документите: 14.03.2023 г., от 08:00 ч. до 10:00 ч.

При наличие на повече от един кандидат за обявеното свободно място се извършва класиране по бал, формиран по реда за приемане на ученици в VIII клас в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна:

  • Удвоен брой точки от НВО по български език и литература;
  • Удвоен брой точки от НВО по математика;
  • Оценка по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната в точки;
  • Оценка по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърната в точки.