ПРОЕКТ "ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

(2022-2023г.)

Учителска мобилност

От 5 до 11 август 2023 г. се проведе Job shadowing на преподаватели от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” град Варна по проект „Европейски практики в професионалното образование“ с договор №2022-1-BG01-KA122-VET-000072280 в гр. Милано, Италия. В проекта участваха десет преподаватели по професионална подготовка. Преподавателите преминаха въвеждащо обучение, чрез което се запознаха с образователната система в Италия и особеностите на дуалното обучение. Обсъдиха се предимствата и недостатъците му, трудностите, които се срещат при приложението му и разрешаването на възникналите проблеми. Бяха обсъдени добри практики по темата.


Участниците в проекта имаха възможност и да усвоят нови техники за обработка и технология на приготвяне на италиански кулинарни специалитети както и тяхната презентация. Бяха посетени и няколко места за настаняване, където преподавателите се запознаха с мениджмънта, софтуера, който се използва във фронт офис, технологичната връзка между отделните отдели, складовите помещения, пералното стопанство, прилежащите заведения за хранене и развлечения.


Ученическа мобилност

В изпълнение на проект „Европейски практики в професионалното образование“ по програма „Еразъм+“ № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072280 се проведе краткосрочна ученическа мобилност с цел практическо обучение по професия „Ресторантьор“, надграждане и развитие на професионални знания, умения и компетентности. В мобилността се включиха ученици от XI клас и двама учители, които придружиха и подкрепяха групата по време на престоя ѝ в град Милано, Италия.


Продължителността на мобилността беше две седмици, в периода от 01.07.2023 г. до 16.07.2023 г., в три приемащи компании в град Милано, Италия. Избрахме тази дестинация, защото учениците от XI клас със специалности „Ресторантьор“ и „Готвач“ изучават различни европейски кухни и това бе възможност за развитие на техните професионални знания и умения с акцент италианска кухня.


Виж прессъобщение

Кандидатстване на преподаватели за участие

Допълнителен подбор на преподаватели


Заявление за участие в проекта изтегли

Декларация за участие в проекта изтегли

Декларация за информираност и съгласие изтегли

CV на английски език създаване на CV

Мотивационно писмо изтегли

Всички желаещи да се включат в подбора за проекта е необходимо да представят мотивационно писмо и автобиография европейски формат на английски език, заявление за участие и декларации в деловодството на гимназията с входящ номер в срок до 28.04.2023 г.

Резултатите ще бъдат оповестени до 02.05.2023 г.

Дейности на екипа по предварителната подготовка

От месец февруари 2023 г. стартира обучение в различни сфери, като част от предварителната подготовка на одобрените след предварителния подбор кандидати за участие в проект „Европейски практики в професионалното образование“, финансиран по Програма „Еразъм +” на ЕС, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Обучението включва социално психологическа подготовка, професионална подготовка, културна и езикова подготовка на участниците. Занятията се провеждат от преподаватели, членове на екипа на проекта по предварително утвърден график.


Учебна програма по професионална подготовка за ученици разгледай тук

Учебна програма по професионална подготовка за преподаватели разгледай тук

Учебна програма по културна подготовка за ученици разгледай тук

Учебна програма по културна подготовка за преподаватели разгледай тук

Учебна програма по английски език за ученици разгледай тук

Учебна програма по английски език за преподаватели разгледай тук

Учебна програма по социално-психологическа подготовка разгледай тук

Старт на проекта

Eкипът, изпълняващ договор 2022-1-BG01-KA122-VET-00007228, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ 2021-2027, има удоволствието да запознае бъдещите ползватели, техните родители, учители и съмишленици с целите на проекта.


Научи повече за проекта

Покана за участие в проекта

Стартират дейностите за подбор на учениците за проекта.


Заявление за кандидатстване за участие в проекта може да подадете онлайн тук

Мотивационно писмо за кандидатстване изтегли