ПРОЕКТ "ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

(2022-2023г.)

Кандидатстване на преподаватели за участие

Допълнителен подбор на преподаватели


Заявление за участие в проекта изтегли

Декларация за участие в проекта изтегли

Декларация за информираност и съгласие изтегли

CV на английски език създаване на CV

Мотивационно писмо изтегли

Всички желаещи да се включат в подбора за проекта е необходимо да представят мотивационно писмо и автобиография европейски формат на английски език, заявление за участие и декларации в деловодството на гимназията с входящ номер в срок до 28.04.2023 г.

Резултатите ще бъдат оповестени до 02.05.2023 г.

Дейности на екипа по предварителната подготовка

От месец февруари 2023 г. стартира обучение в различни сфери, като част от предварителната подготовка на одобрените след предварителния подбор кандидати за участие в проект „Европейски практики в професионалното образование“, финансиран по Програма „Еразъм +” на ЕС, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Обучението включва социално психологическа подготовка, професионална подготовка, културна и езикова подготовка на участниците. Занятията се провеждат от преподаватели, членове на екипа на проекта по предварително утвърден график.


Учебна програма по професионална подготовка за ученици разгледай тук

Учебна програма по професионална подготовка за преподаватели разгледай тук

Учебна програма по културна подготовка за ученици разгледай тук

Учебна програма по културна подготовка за преподаватели разгледай тук

Учебна програма по английски език за ученици разгледай тук

Учебна програма по английски език за преподаватели разгледай тук

Учебна програма по социално-психологическа подготовка разгледай тук

Старт на проекта

Eкипът, изпълняващ договор 2022-1-BG01-KA122-VET-00007228, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ 2021-2027, има удоволствието да запознае бъдещите ползватели, техните родители, учители и съмишленици с целите на проекта.


Научи повече за проекта

Покана за участие в проекта

Стартират дейностите за подбор на учениците за проекта.


Заявление за кандидатстване за участие в проекта може да подадете онлайн тук

Мотивационно писмо за кандидатстване изтегли