ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(2022-2023г.)
Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Предварителна подготовка

През месец февруари 2024 започна предварителната подготовка на участниците в проект по програма Еразъм+ с договор № 2023-1-BG01-KA121-VET-000117410 финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Тя се изразява в обучение в няколко направления - испански език, екология, културна и професионална подготовка. Участниците в проекта трябва да изготвят презентационни материали и да решат тестове по отделните направления с цел определяне на напредъка им.


Информация за проекта

Стартира информационната кампания по договор 2023-1-BG01-KA121-VET-000117410, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ 2021-2027. Договорът ще се изпълнява от национален консорциум с координатор Сдружение "Брейн груп" Видин, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Варна и ПГТ "Проф д-р Асен Златаров" Кърджали.


Как да кандидатствате за участие?

Предварителна подготовка

Заявление за кандидатстване за участие в проекта може да подадете онлайн тук

При подаването онлайн на заявлението за участие трябва да използвате училищните си пощи на pgtvarna.com.