КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ТЕМА

Емоционална интелигентност - ключ за успех и повишаване качеството на живот

Дата: 30 юни 2022

От 9.00 до 17.00 ч.