ДЗИ и ДИППК

Държавни зрелостни изпити

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА XII КЛАС ВИПУСК 2023/2024 г. И ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ


График за провеждане na държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - сесия август/септември

изтегли график за изпити