ДЗИ и ДИППК

Държавни зрелостни изпити

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ XII КЛАС ВИПУСК 2022/2023 г. И ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ


График за провеждане на държавните зрелостни изпити и задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, сесия август-септември, съгласно заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката.

изтегли график

Държавни зрелостни изпити

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ И НАПОМНЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС ВИПУСК 2022/2023 г. И ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ


Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и издаване на служебни бележки – от 06.02.2023 г. до 21.02.2023 г.

График за провеждане на държавните зрелостни изпити и задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, съгласно заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката.

изтегли график