КОНСПЕКТИ

за определяне на годишна оценка

(поправителен, приравнителен и промяна на оценка)