МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Механизъм за съвместна работа на институциите

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст


Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 0800 10 112

Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: obhvat@mon.bg