Поправителни и приравнителни изпити

Допълнителна поправителна сесия

Важно съобщение за провеждане на допълнителна поправителна сесия за ученици XII клас /минали години/ - м. януари 2024г.

    1. Подаване на заявления за допускане до изпити до 15.12.2023 г. /петък/ в канцеларията на гимназията.
    2. Графикът с датите на съответните изпити ще бъде публикуван до 20.12.2023 г. /сряда/ на сайта на гимназията.
    3. Изпитите ще се проведат от 04.01.2024 г. /четвъртък/ от 09:00 часа.

Конспекти за изпити

Конспекти за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка (поправителни, приравнителни и за промяна на оценка)

виж конспекти