Поправителни и приравнителни изпити

Изпитна сесия

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици от XII клас дневна форма на обучение през учебната 2023-2024 година - сесия май

изтегли график за изпити

Конспекти за изпити

Конспекти за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка (поправителни, приравнителни и за промяна на оценка)

виж конспекти