ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(2022-2023г.)
Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Предварителна подготовка

През месец февруари 2024 започна предварителната подготовка на участниците в проект по програма Еразъм+ с договор № 2023-1-BG01-KA121-VET-000117410 финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Тя се изразява в обучение в няколко направления - испански език, екология, културна и професионална подготовка. Участниците в проекта трябва да изготвят презентационни материали и да решат тестове по отделните направления с цел определяне на напредъка им.


Класиране на преподаватели за проекта

Списък на преподавателите класирани за участие в проект по програма Еразъм+ № 2023-1-BG01-KA121-VET-000130417 финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”

изтегли списък

Съобщение

Съобщение за всички КЛАСИРАНИ участници в проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000130417 финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” - място на мобилността - град Барселона, Испания:

На 27.11.2023 г. /понеделник/ от 18.00ч. в Актова зала на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна ще се проведе родителска среща. Родителите ще бъдат запознати с проекта - цели, задачи, организация, администрация и други въпроси. Участието на родителя/настойника и ученика/чката е задължително. При въпроси се обръщайте към г-жа Славейкова /ЗДУПД/ или г-н Терзиев /учител по професионална подготовка/.

Предварителна подготовка

Дейности за подбор на преподавателите


Заявление за участие

изтегли оттук

Декларация за участие

изтегли оттук

Декларация за информираност и съгласие

изтегли оттук

Мотивационно писмо

изтегли оттук

Условия и критерии за подбор на придружаващите преподаватели

изтегли оттук

Предварителна подготовка

Дейности за подбор на учениците за проекта.


Мотивационно писмо

изтегли оттук

Критерии за подбор на ученици

изтегли оттук

Заявление за кандидатстване за участие в проекта може да подадете онлайн тук

Информация за проекта

Стартират дейностите по Проект с № 2023-1-BG01-KA121-VET-000130417 финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), Ключовадейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”


научи повече за проекта

цели на проекта