ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(2022-2023г.)
Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Класиране на преподаватели за проекта

Списък на преподавателите класирани за участие в проект по програма Еразъм+ № 2023-1-BG01-KA121-VET-000130417 финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”

изтегли списък

Съобщение

Съобщение за всички КЛАСИРАНИ участници в проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000130417 финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” - място на мобилността - град Барселона, Испания:

На 27.11.2023 г. /понеделник/ от 18.00ч. в Актова зала на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна ще се проведе родителска среща. Родителите ще бъдат запознати с проекта - цели, задачи, организация, администрация и други въпроси. Участието на родителя/настойника и ученика/чката е задължително. При въпроси се обръщайте към г-жа Славейкова /ЗДУПД/ или г-н Терзиев /учител по професионална подготовка/.

Предварителна подготовка

Дейности за подбор на преподавателите


Заявление за участие

изтегли оттук

Декларация за участие

изтегли оттук

Декларация за информираност и съгласие

изтегли оттук

Мотивационно писмо

изтегли оттук

Условия и критерии за подбор на придружаващите преподаватели

изтегли оттук

Предварителна подготовка

Дейности за подбор на учениците за проекта.


Мотивационно писмо

изтегли оттук

Критерии за подбор на ученици

изтегли оттук

Заявление за кандидатстване за участие в проекта може да подадете онлайн тук

Информация за проекта

Стартират дейностите по Проект с № 2023-1-BG01-KA121-VET-000130417 финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), Ключовадейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”


научи повече за проекта

цели на проекта