начало за нас квалификация контакти услуги

КОНТАКТИ

име телефон / работно време / ел. поща
Телефонна централа: 052 642671
Директор: Гергана Япаджиева 052 642667/642671
работно време: от 7 30ч. до 16 00ч.; почивка от 14 30ч. до 15 00ч.
приемни часове: понеделник - от 13 00ч. до 14 00ч.; четвъртък - от 09 00ч. до 10 00ч.
Заместник-директор по УД: Галина Вълчева
0888202881
Работно време:
В учебно време:
I-смяна от 7 30ч. до 16 00ч.; почивка от 12 00ч. до 12 30ч. II-смяна от 11 00ч. от 19 30ч. ; почивка от 15 30ч. до 16 00ч.
Приемни часове:
вторник - от 11 00ч. до 12 00ч. /за I-ва смяна/ от 13 00ч. до 14 00ч. /за II-ра смяна/
петък - от 11 00ч. до 12 00ч. /за I-ва смяна/ от 13 00ч. до 14 00ч. /за II-ра смяна/
В неучебно време:
работно време: от 8 00ч. до 16 30ч.; почивка 12 00ч. до 12 30ч.
приемни часове: вторник и петък от 11 00ч. до 12 00ч.
Заместник-директор по УПД: Анелия Славейкова 052 642668
Работно време:
В учебно време:
I-смяна от 7 30ч. до 16 00ч.; почивка от 12 00ч. до 12 30ч. II-смяна от 11 00ч. от 19 30ч. ; почивка от 15 30ч. до 16 00ч.
Приемни часове:
вторник - от 11 00ч. до 12 00ч. /за I-ва смяна/ от 13 00ч. до 14 00ч. /за II-ра смяна/
петък - от 11 00ч. до 12 00ч. /за I-ва смяна/ от 13 00ч. до 14 00ч. /за II-ра смяна/
В неучебно време:
работно време: от 8 00ч. до 16 30ч.; почивка 12 00ч. до 12 30ч.
приемни часове: вторник и петък от 11 00ч. до 12 00ч.
Заместник-директор по АСД: Пенка Станчева 052 642668
Заместник-директор по АСД: Вл. Василев 052 642668
Секретар: 052 642667
Работно време на канцерарията с граждани: 08:00 ч. до 16:30 ч./ почивка:12:00ч. до 12:30ч.
Електронна поща: info-403534@edu.mon.bg
Фейсбук страница:
Учители: виж e-mail адрес
Адрес: ул."Найден Геров"1
Градски транспорт: автобуси: № 7, 12, 14, 17А, 20, 31, 39, 118, 148, 409

виртуална разходка